Jäsenhuone|Työhuone

Maksu- ja peruutusehdot

Alkuperäinen versio 7.8.2013
(täsmennetty loukkaantumiskohtaa 3.8.2014)

Jäsenyys

Seuran jäseneksi liitytään joko ilmoittautumalla mukaan ryhmiin (ks. alla) tai muulla kirjallisella ilmoituksella. Jäsenenä sitoudut noudattamaan seuran sääntöjä.

Kannattaa huomata, että osallistumalla ÖIF:n valmennustoimintaan pelaaja tulee samalla myös soveltuvin osin Sulkapalloliiton sääntöjen alaiseksi. Kannattaa tutustua ainakin pelaajan käytössääntöihin sekä kilpailusääntöjen loppupuolelta löytyviin eettisiin kohtiin (antidoping sekä vedonlyönti).

Ilmoittautuminen

Ryhmissä harjoittelemisen edellytyksenä on se, että pelaaja on ilmoittautunut ryhmään. (Ensimmäinen kokeilukerta tai oman ryhmän poissaoloja korvaavat ns. vierailukäynnit eivät edellytä ilmoittautumista vierailun kohteena olevaan ryhmään.)

Ilmoittautuminen tapahtuu ensisijaisesti seuran kotisivuilla olevan ilmoittautumisjärjestelmän kautta. Poikkeustapauksissa myös muu kirjallinen ilmoittautuminen voidaan hyväksyä. Alaikäisten lasten ilmoittautumisista vastaa huoltaja.

Maksut

Seuran maksurakenne on pääpiirteissään seuraava:

  • Jäsenmaksun maksavat kaikki, jotka osallistuvat seuran toimintaan (yhdistyslain mukaisesti yhdistys järjestää toimintaa jäsenilleen). Jäsenmaksun suuruuden päättää yhdistyksen syyskokous. Jäsenmaksu kattaa kalenterivuoden (1.1.-31.12.)
  • Kausimaksun maksavat kaikki kilpailuihin tähtäävään harjoitteluun osallistuvat pelaajat (kilparyhmät ja junnutehot). Tällä maksulla katetaan ryhmien harjoittelukustannuksia sekä tarjotaan pelaajille viikonloppuleiri (syksy+kevät) ja pieni tuki kilpailujen ilmoittautumismaksuihin. Maksu on erillinen siksi, että kassaan saataisiin rahaa etupainotteisesti esim. kilpailujen ilmoittautumismaksuja varten. Kausimaksu kattaa puolivuotiskauden (elo-joulukuu sekä tammi-toukokuu).
  • Harjoitusmaksun maksavat pelaajat valitsemiensa harjoitusten mukaisesti kuukausittain. Ryhmälistassa hinnat on kerrottu kuukausittain per ryhmä. Eli jos pelaaja valitsee kaksi viikottaista harjoitusta, kuukausimaksuksi tulee molempien ryhmien yhteenlaskettu hinta.

Kaikki maksut laskutetaan. Laskutusosoitteena käytetään ilmoittautumisen yhteydessä annettua sähköpostiosoitetta, jos muuta ei ole sovittu. Paperilaskun saa sitä erikseen pyytämällä (esim. ilmoittautumislomakkeella lisätietokenttä).

Pelaajan (alaikäisten kohdalla huoltajan) velvollisuutena on hoitaa maksut ajallaan. Jos laskussa on virhe, siitä tulee ilmoittaa viipymättä laskutukseen (ks. yhteystiedot).
Virhe on oikeasti helpointa korjata heti, eikä vasta kuukausia ja monia muistutuslaskuja myöhemmin ;)
Mikäli pelaajalla on maksuja rästissä, hänen osallistumisensa seuran harjoituksiin ja muuhun toimintaan voidaan johtokunnan päätöksellä estää.


Poissaolot

Pelaaja voi käydä "korvaamassa" poissaolojaan muissa sopivissa ryhmissä kuukauden sisällä poissaolosta (ennen tai jälkeen poissaolon). Omalta valmentajalta tai valmennuspäälliköltä saa apua sopivan ryhmän löytämiseen (sopiva = tasoltaan ja täyttöasteeltaan sopiva).

Siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että tällaisen vierailukäynnin kohteena oleva ryhmä sattuisi olemaan täynnä, etusijalla ovat ryhmään virallisesti ilmoittautuneet pelaajat. Ryhmän valmentajalla on oikeus päättää, onko ryhmässä sillä kertaa tilaa, ja onko pelaaja sopiva vierailemaan ryhmässä.

Pidemmissä loukkaantumistapauksissa kannattaa olla yhteydessä mahdollisimman nopeasti valmentajan lisäksi myös laskutukseen (ks. yhteystiedot), jotta sielläkin pysytään perillä tilanteesta. Ensisijaisesti jo laskutettu/maksettu harjoitteluaika siirretään eteenpäin, kokonaan lopettamiseen pätevät samat peruutusehdot kuin alla. Esim. jos loukkaantuminen sattuu 15.10. ja paluu treeneihin tapahtuu 15.11., kokonaan maksettu lokakuu kattaa myös marraskuun lopun. Normaali laskutus jatkuu taas joulukuun alusta.

Peruutusehdot

Jos pelaaja haluaa lopettaa ryhmässä kesken kauden, hänen on tehtävä kirjallinen lopetusilmoitus (sähköposti käy hyvin). Osoita lopetusilmoitus vähintään laskutukseen sekä kohteliaisuussyistä myös ryhmän valmentajalle (ks. yhteystiedot).

Irtisanomisaika on kuukauden loppuun. Eli jos lopetusilmoitus tapahtuu 14.9., pelaajan maksuvelvollisuus ja osallistumisoikeus päättyvät 30.9.

Ryhmän vaihtaminen

Vaihtaminen ryhmästä toiseen kesken kauden onnistuu helposti ja joustavasti. Asiasta kannattaa jutella oman valmentajan ja/tai valmennuspäällikön kanssa, jotta uusi ryhmä on varmasti sopiva.

Ryhmää vaihdettaessa ei luonnollisesti sovelleta vanhaan ryhmään irtisanomisaikaa.

Käytössäännöt

Jos pelaaja käytöksellään häiritsee merkittävästi ryhmän toimintaa, on valmentajalla oikeus poistaa pelaaja harjoituksista/tapahtumasta loppuajaksi ilman velvollisuutta korvata poistetulle pelaajalle "käyttämättä jäänyttä osaa" osallistumismaksusta.

Ääritapauksissa johtokunta voi erottaa pelaajan seuran jäsenyydestä (seuran säännöt §7).